Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een boeking / reservering en het verblijf op Camping Domaine LaCanal.

Definities

Ondernemer - Camping** Domaine LaCanal
Huurder  recreant - diegene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. Mede recreanten + zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
Derde - ieder ander persoon, niet zijnde de huurder of mede recreanten
Kampeerplaats - de tussen de recreant en de ondernemer overeengekomen plek voor een benoemd kampeermiddel.
Kampeermiddel - een tent, en vouwwagen, een caravan of een camper.
Accommodatie - een voorziening t.b.v. een verblijf voor een bepaalde periode van personen. Vakantiehuis, huurtent, chalet enz.
Reservering - een overeenkomst tussen de huurder en Camping** Domaine LaCanal aangaande het recht van gebruik van een accommodatie of plaats tegen een van te voren overeengekomen periode en vergoeding.
Informatie - schriftelijk of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van Camping Domaine LaCanal.
Annuleren - schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
Kampeerreglement - het schriftelijk reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Prijzen zoals vastgelegd in de reserveringsovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de door de gemeente vastgestelde bedragen. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten en of wijzigingen onder voorbehoud.

Betaling boeking

Camping** Domaine LaCanal neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een reservering te weigeren.

Na ontvangst van een online reservering via website nemen wij de reservering aanvraag in behandeling en mailen wij je de bevestiging met betaalgegevens binnen 24 uur digitaal toe. Deze reserveringsbevestiging / factuur dien je te controleren op juistheid. Als je van mening bent dat de bevestiging / factuur onjuistheden bevat, dien je dit direct kenbaar te maken.

De aanbetaling zoals vermeld op de reserveringsbevestiging dient per direct te worden voldaan (binnen 48 uur na ontvangst). Indien de aanbetaling niet is voldaan binnen de genoemde periode vervalt de reservering / boeking. In dit geval ben je € 25,- administratiekosten verschuldigd welke in rekening zullen worden gebracht.

Het restantbedrag dient voor de datum vermeld op de reserveringsbevestiging te worden voldaan.

Als je een last minute vakantie boekt binnen 6 weken voor vertrek. Dan hoef je geen aanbetaling te doen, maar kan je direct de gehele reissom betalen. Een last minute reserveringsbevestiging dient per direct geheel te worden voldaan / betaald.

Boek je al eerder? Dan dient er wel een aanbetaling gedaan te worden. Deze aanbetaling staat vermeld op de factuur die je na het boeken krijgt.

Bedragen die bij aankomst op Camping Domaine LaCanal nog niet op de rekening zijn bijgeschreven, dienen ter plaatse alsnog te worden voldaan. Op verzoek kan de bevestiging van een reservering per post plaatsvinden.en last minute reserveringsbevestiging dient per direct geheel te worden voldaan / betaald.

Een reservering is een overeenkomst tussen de huurder recreant en ondernemer Camping Domaine LaCanal, een gemaakte reservering is niet overdraagbaar aan een ander c.q. derde persoon.

Aankomst en Vertrek

Karsten Huurtent & Safaritent

In het seizoen gelden de volgende aankomst- en vertrektijden
Aankomst zaterdag / woensdag vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur
Vertrek zaterdag / woensdag vóór 10.00 uur.

Vakantiehuis - gite

In het seizoen gelden de volgende aankomst- en vertrektijden
Aankomst  zaterdag vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur
Vertrek       zaterdag vóór 10.00 uur.

Eindschoonmaak en klein onderhoud

De accommodatie moet om 10.00 uur beschikbaar zijn voor eindschoonmaak en het verrichten van klein onderhoud. Na vertrek wordt de accommodatie schoon gemaakt wij verzoeken je daarom dringend om bovengenoemde tijden aan te houden. 

Kampeerplaats

Je bent van harte welkom op de aankomstdag vanaf 14:00 uur. Op de vertrek dag kan je tot 12.00 uur op de kampeerplaats blijven. Vertrek je na 12.00 uur dan zal er een extra dag worden doorberekend.

Vanzelfsprekend ben je geheel vrij om later aan te komen of eerder weg te gaan. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie.

Wisseldagen, aankomst en vertrek dag

Hoogseizoen
In het hoogseizoen kan je een gites / vakantiehuis huren voor minimaal één week, van zaterdag tot zaterdag.
Huurtent is te reserveren op woensdag en of zaterdag.
Kampeerplaats is geheel vrij naar keuze van aankomst en vertrek dag te reserveren, indien beschikbaar.

laagseizoen
Buiten het hoogseizoen kan in overleg een uitzondering worden gemaakt, waarbij je de gîte of huurtent ook voor een kortere of langere periode kunt huren. Een huurtent of een vakantiehuisje kan in het voor- en laagseizoen voor een midweek of weekend gehuurd worden.

Kerst- en nieuwjaar
Tijdens de kerst- en nieuwjaar week worden de vakantiehuisjes alleen verhuurd per week. Weekend- en/ of midweek huur is dan niet mogelijk.

Last Minute
Een last minute is een vakantie die binnen 1 maand voor de overeengekomen aankomstdatum wordt geboekt.

Annuleren

1) Naast de schriftelijke annulering betaal je € 25,- euro administratiekosten. Deze administratiekosten worden gelijktijdig voldaan. Indien de administratiekosten niet gelijktijdig worden voldaan loopt de reservering door en zijn de hiernavolgende betalingsverplichtingen van toepassing !

2) bij annulering meer dan 3 maanden voor aankomstdatum 30% van de totale boeking

3)annulering binnen 3 tot 2 maanden voor aankomstdatum 50% van de totale boeking

4)annulering binnen 2 tot 1 maanden voor aankomstdatum 90% van de totale boeking

5) annulering binnen 1 maand voor de overeengekomen aankomstdatum is de volledige huursom verschuldigd 100%. Ook bij voortijdige beëindiging blijft de volledige huursom verschuldigd.

Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien je een annuleringsverzekering hebt afgesloten en de reden van annuleren valt onder de voorwaarden van jou verzekeringsmaatschappij, kan je zelf de annuleringsbevestiging opsturen naar jou verzekeringsmaatschappij.

Een reservering is een overeenkomst tussen de huurder recreant en Aire naturelle de camping Domaine LaCanal, een gemaakte reservering is niet overdraagbaar aan een ander c.q. derde persoon. Indien door bemiddeling van de huurder recreant de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen administratiekosten in rekening gebracht.

Geen reserveringskosten

Wanneer je na de datum van de eerste betaling een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven reservering (indien mogelijk) berekenen wij geen administratiekosten. Ook wanneer je wanneer je aansluitend bijboekt of aanvullend reserveert berekenen wij geen administratiekosten.

Niet voorziene late aankomst

Indien je later denkt aan te komen dan voorzien na 20.00 uur, geef dit dan s.v.p zo spoedig mogelijk door 0033 (0)5 63 37 25 10. Indien je binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Schoon bedlinnen en of handdoekenpakket

Mocht je tussendoor schoon bedlinnen en of een handdoekenpakket willen, dan kan dat. De linnen- en handdoekenpakketten kunnen bij de receptie worden ingeleverd en afgehaald.

Het aantal schone afgenomen sets zullen worden doorberekend.

Eindschoonmaak & klein onderhoud

De huurtent of vakantiehuisje wordt schoon opgeleverd aan de (mede)huurder zodat je bij aankomst een frisse en schone accommodatie aantreft.
Bij deze (eind)schoonmaak is niet inbegrepen:
• Afwas; gebruikt keukengerei, bestek en pannen schoon afwassen
• Bedlinnen en handdoeken verzamelen. Gehuurd beddengoed van de bedden afhalen.
• De vuilnisemmer, glas en papier. Afval in vuilniszak doen, glas en papier in de daarvoor bestemde container deponeren.
* Koelkast schoon en leeg achter laten

Je dient de huuraccomodatie opgeruimd en 'bezemschoon' op te leveren (afwas schoon en opgeruimd in de kast; ijskast schoon en leeg; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Deze werkzaamheden dienen door de huurder te worden uitgevoerd.

Bij in gebreke blijven, krijgt je hiervan binnen een week bericht. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonmaken + administratiekosten € 25,- zullen in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag van € 75,-.

Camping Domaine LaCanal heeft altijd het recht de verhuurde accommodatie(s) te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten.

Het is de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Plaatsen extra kampeermiddelen

Meerdere kampeermiddelen op één kampeerplaats (kunnen) worden toegestaan afhankelijk van de accommodatie, de afmetingen van de kampeermiddelen en/of de plek. Camping Domaine Lacanal behoudt zich het recht voor per kampeermiddel extra kosten in rekening te brengen.

Faciliteiten - voorzieningen

Niet alle faciliteiten en horeca zijn het gehele jaar geopend. Camping Domaine LaCanal behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden.

Bezoekers

Het is niet toegestaan meer personen te laten overnachten dan waarvoor de huurtent of gîte is ingericht of waarvoor de campingplaats is gereserveerd. Voor bezoek geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting. De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor het aanmelden van hun eigen bezoeker(s) bij de receptie. Er zal een dagtarief per persoon worden berekend.

Autovrije camping

Voor de camping, huurtenten en de vakantiehuisjes gîtes geldt dat het voor huurders is toegestaan om bij aankomst en vertrek met de auto of motor over de aangegeven wegen van en naar de accommodatie, kampeerplek te rijden voor in- en uitladen van de kampeeruitrusting en of bagage. Voor het overige is geen autoverkeer op het terrein toegestaan.

Huisdieren mee op vakantie

Het meenemen van (ingeënt en vrij van ongedierte) huisdieren is toegestaan, je mag maximaal twee huisdieren meenemen. Wij berekenen een toeslag per huisdier. Je dient het meenemen van huisdieren bij je reservering kenbaar te maken. Op het terrein moeten honden aangelijnd zijn.Het is niet toegestaan de meubels (bank, bedden en dergelijke) als ligplaats voor jou huisdier te gebruiken.

Kleine familie camping met zwembad

In verband met veiligheid mogen kinderen onder de 12 jaar of zonder zwemdiploma zich zonder begeleiding van een volwassene niet in het zwembad begeven. Ouders en /of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen. Hierbij dient altijd een volwassene aanwezig te zijn.

Aansprakelijkheid

A) Camping Domaine LaCanal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

1. ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Camping Domaine LaCanal en/of inbraak / de accommodatie of de aangeboden faciliteit/voorziening. Hieronder vallen ook de zaken die door de gasten op het terrein of in de accommodatie zijn achtergelaten.
2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein en/of in de accommodatie.
3. mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
4. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van Camping Domaine LaCanal door derden wordt veroorzaakt.
5. gevolgen van deelname aan activiteiten georganiseerd op het terrein.
6. als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website of anderszins.
7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, zoals bijvoorbeeld het door de Bakker te leveren brood.
8. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Camping Domaine LaCanal.

B) De huurder vrijwaart Camping Domaine LaCanal voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de huurder en/of van zijn medereizigers en/of van andere gasten die zich door het toedoen of ten behoeve van de (mede)huurder op Camping Domaine LaCanal bevinden.

C) De (mede)huurder en/of zijn gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij Camping** Domaine LaCanal en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of derden die zich door hun toedoen op het terrein bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (mede)huurder en/of zijn gast(en) onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voort- vloeien, zowel van hemzelf als van alle aangemelde personen.

Schade

Het is niet toegestaan moedwillig onze eigendommen te beschadigen. Wanneer onverhoopt iets per ongeluk beschadigd wordt, rekenen we erop dat je dit meldt en de gemaakte kosten zal vergoeden. Voor schade, letsel, vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of bezoekers van voornoemde huurder betrokken zijn tijdens hun verblijf kan Camping Domaine LaCanal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Verzekeringen hiertegen dien je zelf af te sluiten. Vraag je verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden. Achtergebleven (waardevolle) gevonden voorwerpen kunnen worden opgestuurd onder vooruitbetaling van de verzendkosten.

Vragen, opmerkingen, suggesties, tips of een klacht?

Ondanks alle zorgen kan het voorkomen dat je tijdens je verblijf een vraag, opmerking of klacht hebt, kom even persoonlijk langs zodat wij samen kunnen proberen je vraag, opmerking of klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.

Als het is na je verblijf op kleine Camping** Domaine LaCanal dan kan je ons na thuiskomst een berichtje sturen via de website.

Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook, stuur je berichtje naar: SARL NaturActive, Domaine Lacanal, 81320 Nages, France - Midi Pyrenees.

Kijk eens bij de FAQ. Staat je vraag er niet bij? Stel ons je vraag

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Kleine Camping** Domaine LaCanal besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Camping domaine lacanal is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid constateren, deze aanpassen c.q. verbeteren. Met de tekst en foto’s © op de website proberen wij een zo oprecht en getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid te geven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in aanbod, prijzen of andere informatie op deze website zijn ten allen tijde voorbehouden aan de eigenaren.

Correspondentie

Correspondentie aan Camping Domaine LaCanal inzake de overeenkomst dient per post of email te worden gericht aan :

Camping** Domaine LaCanal
Lacanal
81320     NAGES
Tarn - Occitanie
Email: contact